کانکس نگهبانی

  • mamisconex
  • 0نظر
  • فروردین 10, 1403
کانکس سفارتخانه مکانی جهت قرار گرفتن نیرو های امنیتی در کنار درب های سفارتخانه ها می باشد. چنانچه فقط یک بار از کنار این مکان ها گذشته باشی...
  • mamisconex
  • 0نظر
  • خرداد 13, 1402
یکی از بهترین سازه های پیش ساخته که امروزه کاربرد خیلی بیشتری از مابقی کانکس ها دارند کانکس نگهبانی است، این نوع کانکس پیش ساخته...
اینستاگرام مامیس کانکس
واتساپ مامیس کانکس